Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting van Hein

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting van Hein kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eiland van Hein en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eiland van Hein verstrekt.

Stichting van Hein kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Stichting van Hein verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting van Hein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting van Hein verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@stichtingvanhein.nl. Stichting van Hein zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting van Hein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting van Hein verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eiland van Hein op via bestuur@stichtingvanhein.nl.

Eilandvanhein.nl is een website van Stichting van Hein.

Eiland van Hein
Bovendijk 4G-1
3648 NM te Wilnis

Postadres:
Stichting van Hein
Industrieweg 33, 3641 RK te Mijdrecht

Kamer van Koophandel: 81805926 RSIN: 862226429
E-mailadres: bestuur@stichtingvanhein.nl