Ontwikkeling van Hein

Volg hier het laatste nieuws

Nadat het recreatie-terrein Heinoomsvaart in december 2017 in particulier bezit is gekomen hebben ondernemers in 2020 hun krachten gebundeld om de potentie die dit recreatie eiland heeft betekenis te geven. In 2020 is Eiland van Hein geboren!

In 2020 hebben vrijwilligers enorm hard gewerkt t.b.v. veiligheid en natuur op het eiland waaronder:

 • Stroom aangelegd in toiletgebouwtje
 • Installatie van 7 IP camera’s (24/7 opname). Bezoekers worden aangesproken op ongewenst gedrag
 • Renovatie van het toiletgebouw, plaatsen van een nieuwe deur, sloten en schilderwerk
 • Plaatsing van een bouw/ schaft keet incl. aanleg van water-, elektra- en afvoerleidingen
 • Ontwerpen en plaatsen van een vrolijk recreatie spandoek
 • Herstel van de boothelling vanwege vandalisme:
 • Het plaatsen van twee slagbomen op het terrein van circulair materiaal
 • Wekelijks afvoeren van gedumpt afval waaronder verfblikken en een wasmachine (!)
 • Het plaatsen van een tijdelijke afscheiding tussen openbaar en privĂ© terrein (d.m.v. houten hekwerk):
 • Er is een terreinbeheerder aangesteld, onder meer om vandalisme en criminaliteit op het terrein te bestrijden
 • Ontwerp van ”Huis van Hein” door architect
 • Bouwplan planologisch laten toetsen, getoetst aan bouwbesluit, bouwverordening en het welstandsbeleid van De Ronde Venen
 • Installatie van een “lantaarnpaal” met boomhout van Hein:
 • Omgevingsvergunning aangevraagd voor vergroten van het bestaande toiletgebouw -> Ontwerp Huis van Hein afgekeurd
 • Businessplan Eiland van Hein opgesteld
 • Brenda heeft zich aangesloten bij Team Hein. Zij zal de beheerder van het Eiland worden
 • Plaatsen van een toegangshek inclusief ”Bij Hein” benaming:
 • Installatie van een wc (voor vrijwilligers van Hein)
 • Onderhoud aan het groen, veel complimenten van recreanten
 • Elektra, water en riolering gerepareerd/ aangelegd
 • Een kapotte duiker (watergang) vervangen
 • Aanleg van een weg t.b.v. transport doeleinden:
 • Nieuw ontwerp Huis van Hein ingediend
 • Status aanvraag vergunning -> Onvolledig
 • Ecologisch,- bodemonderzoek (NEN5725) en quickscan Wet Natuurbescherming uitgevoerd ten behoeve van de omgevingsvergunning aanvraag
 • Plaatsing van een informatie vitrine met boomhout van Hein:
 • Onderzoek naar bootjes-, sups- en fietsverhuur. Samenwerking gezocht
 • Status aanvraag vergunning -> Schriftelijke toelichting gevraagd
 • Omgevingsvergunning -> AFGEWEZEN, definitief
 • Twee picknicktafels van boomstammen van Hein gemaakt:
Circulaire picknicktafel
 • Vooroverleg met Gemeente De Ronde Venen gevoerd, voorbereiding op nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
 • Verschillende bezoeken aan recreatieplaatsen en TOP’s in Midden-Nederland gebracht. Kennis gemaakt met collega’s
 • Bovenwettelijk advies ontvangen van Veiligheidsregio Utrecht, ontvankelijkheid getoetst d.m.v. het Mor
 • Omwonenden, bedrijven en collega’s in de omgeving bezocht of aangeschreven
 • Logo en website Eiland van Hein ontworpen:
Het groene ”blad” heeft de contouren van het eiland.
 • Rondleiding aan wethouder drs. Alberta Schuurs en Tamara Hooijman (recreatie) van Gemeente De Ronde Venen gegeven op Eiland van Hein
 • Nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. -> In behandeling
 • Eventuele partners haken af doordat er geen vergunning wordt verleend
 • Entreebord geplaatst:

In 2021 zijn tot dusver de volgende projecten door vrijwilligers gerealiseerd:

 • Bestuur geformeerd en Stichting van Hein opgericht door notaris
 • Beleidsplan 2021 – 2025 opgesteld
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Logo Stichting van Hein ontworpen:
 • Eten bij de Buurvrouw organiseerde een Valentine on the road tour by car. Eiland van Hein was hier een onderdeel van
 • Vrijwilligersdag, onderhoud aan het groen en terrein:
Takken en dode bomen door de versnipperaar
Een aantal vrijwilligers steekt de handen uit de mouwen ondanks zeer slecht weer
 • Samenwerking aangegaan met Richard Stark van Ravotten in de Polder. Voorheen succesvol in Woerdense Verlaat nu op Eiland van Hein
 • Aanleg van een mini strandje voor kinderen
 • Uitbaggeren van de sloten rondom het eiland
 • Reparatie van een waterleiding
 • Gesprekken gevoerd met jobcoaches en cultuurconsulent van de Ronde Venen
 • Demonstratie op Eiland van Hein van Reykja over ijsbad therapie was een 1 april grap
 • Na ruim 2 jaar onderzoek en overleg -> VERGUNNING VERLEEND voor Huis van Hein!
 • Paaseieren zoeken met kinderen
 • Frezen van oude boomstronken door middel van stobbenfrees

Voor 2021 staat nog op de agenda:

 • Oprichten van het “Huis van Hein”. Hierin komen sanitaire voorzieningen, kleed-/lockerruimten en een uitgiftepunt voor kleinschalige horeca. Het pand had aanvankelijk een verdieping met een karakteristiek puntdak maar dit plan werd helaas afgekeurd.
 • Drainage, funderings- en rioleringswerkzaamheden uitvoeren
 • Realiseren van een openbare barbecue plaats met steun van Postcodeloterij Buurtfonds
 • Plaatsen van een grote picknicktafel gesponsord door Max-van-Dijk.nl
 • Contact zoeken met lokale stichtingen en verenigingen
 • Glasvezelkabel aanvragen
 • Nieuwe website Eiland van Hein lanceren (eind april) :
 • Recreatieplekken inrichten d.m.v. picknicktafels
 • Plaatsen van verkeers- en informatieborden
 • Ophogen van het terrein
 • Onderhoud uitvoeren volgens het meerjaren-onderhoudsplan

Het meeste werk wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Zij zijn nu al onmisbaar voor Hein. Helden van Hein, enorm bedankt!

Het toiletgebouw was door vandalisme rijp voor sloop

Kan of wil je ook iets betekenen voor Eiland van Hein? Neem dan contact op met hans@eilandvanhein.nl Leuk!