Ontwikkeling van Hein

Volg hier het laatste nieuws

Nadat het recreatieterrein Heinoomsvaart in december 2017 in particulier bezit is gekomen hebben ondernemers in 2020 hun krachten gebundeld om de potentie die dit recreatie eiland heeft betekenis te geven. In 2020 is Eiland van Hein geboren!

In 2020 hebben vrijwilligers enorm hard gewerkt ter verbetering van de veiligheid en natuur op het eiland. Een aantal voorbeelden:

 • Stroom aangelegd in toiletgebouwtje
 • Installatie van 7 IP camera’s (24/7 opname). Bezoekers worden aangesproken op ongewenst gedrag
 • Renovatie van het toiletgebouw, plaatsen van een nieuwe deur, sloten en schilderwerk
 • Plaatsing van een bouw/ schaft keet incl. aanleg van water-, elektra- en afvoerleidingen
 • Ontwerpen en plaatsen van een vrolijk recreatiespandoek
 • Herstel van de boothelling noodzakelijk door vandalisme:
 • Het plaatsen van twee slagbomen op het terrein van circulair materiaal
 • Wekelijks afvoeren van gedumpt afval waaronder verfblikken en een wasmachine (!)
 • Het plaatsen van een tijdelijke afscheiding tussen openbaar en privé terrein (d.m.v. houten hekwerk):
 • Er is een terreinbeheerder aangesteld, onder meer om vandalisme en criminaliteit op het terrein tegen te gaan
 • Ontwerp van ”Huis van Hein” door een architect
 • Bouwplan planologisch laten toetsen, getoetst aan bouwbesluit, bouwverordening en het welstandsbeleid van De Ronde Venen
 • Installatie van een “lantaarnpaal” met boomhout van Hein:
 • Omgevingsvergunning aangevraagd voor vergroten van het bestaande toiletgebouw -> Ontwerp Huis van Hein afgekeurd
 • Businessplan Eiland van Hein opgesteld
 • Brenda heeft zich aangesloten bij Team Hein. Zij zal de beheerder van het Eiland worden
 • Plaatsen van een toegangshek (zie ook: Damhekken Groot Wilnis-Vinkeveen) inclusief ”Bij Hein” benaming:
 • Installatie van een wc (voor vrijwilligers van Hein)
 • Onderhoud aan het groen met veel complimenten van recreanten
 • Elektra, waterleiding en riolering gerepareerd/ aangelegd
 • Een kapotte duiker (watergang) vervangen
 • Aanleg van een weg t.b.v. transportdoeleinden:
 • Nieuw ontwerp Huis van Hein ingediend
 • Status aanvraag vergunning -> Onvolledig
 • Ecologisch,- bodemonderzoek (NEN5725) en quickscan Wet Natuurbescherming uitgevoerd ten behoeve van de omgevingsvergunning aanvraag
 • Plaatsing van een informatie vitrine met boomhout van Hein:
 • Onderzoek naar bootjes-, sups- en fietsverhuur. Samenwerking gezocht
 • Status aanvraag vergunning -> Schriftelijke toelichting gevraagd
 • Omgevingsvergunning -> AFGEWEZEN, definitief
 • Twee picknicktafels van boomstammen van Hein gemaakt:
Circulaire picknicktafel
 • Vooroverleg met Gemeente De Ronde Venen gevoerd, voorbereiding op nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
 • Verschillende bezoeken aan recreatieplaatsen en TOP’s in Midden-Nederland gebracht. Kennis gemaakt met collega’s
 • Bovenwettelijk advies ontvangen van Veiligheidsregio Utrecht, ontvankelijkheid getoetst d.m.v. het MOR
 • Omwonenden, bedrijven en collega’s in de omgeving bezocht of aangeschreven
 • Logo en website Eiland van Hein ontworpen:
Het groene ”blad” heeft de contouren van het eiland.
 • Rondleiding gegeven aan wethouder drs. Alberta Schuurs en Tamara Hooijman (recreatie) van Gemeente De Ronde Venen gegeven op Eiland van Hein
 • Nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. -> In behandeling
 • Eventuele partners haken af doordat er geen vergunning wordt verleend
 • Entreebord geplaatst:

In 2021 zijn tot dusver de volgende projecten door vrijwilligers gerealiseerd:

 • Bestuur geformeerd en Stichting van Hein opgericht door notaris
 • Beleidsplan 2021 – 2025 opgesteld
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Logo Stichting van Hein ontworpen:
 • Eten bij de Buurvrouw organiseerde een Valentine on the road tour by car. Eiland van Hein was hier een onderdeel van
 • Vrijwilligersdag bij Hein, onderhoud aan het groen en terrein:
Takken en dode bomen door de versnipperaar
Een aantal vrijwilligers steekt de handen uit de mouwen ondanks zeer slecht weer
 • Samenwerking aangegaan met Richard Stark van Ravotten in de Polder. Voorheen succesvol in Woerdense Verlaat nu op Eiland van Hein
 • Aanleg van een mini strandje voor de kinderactiviteiten:
 • Uitbaggeren van de sloten rondom het eiland
 • Reparatie van een waterleiding
 • Gesprekken gevoerd met jobcoaches en cultuurconsulent van de Ronde Venen
 • Demonstratie op Eiland van Hein van Reykja over een ijsbad therapie was een 1 april grap
 • Na ruim 2 jaar onderzoek en overleg -> VERGUNNING VERLEEND voor Huis van Hein!
 • Paaseieren zoeken met kinderen op 2e paasdag
 • Frezen van oude boomstronken door middel van stobbenfrees
 • Max-van-Dijk.nl en Albert-van-Dijk.nl hebben een grote picknicktafel gesponsord voor gebruik op het Eiland van Hein!
 • Plaatsen van 3 vlaggenmasten
Picknicktafel aangeboden door Max-van-Dijk.nl

 • Plaatsen van een indianentent / wigwam. Kinderen kunnen hier meer leren over de First Nations van Noord Amerika. De tent is niet openbaar toegankelijk maar te boeken als kinderactiviteit bij Ravotten in de Polder.
 • Eiland van Hein organiseerde in samenwerking met Ravotten in de Polder een activiteitenmiddag in de mei vakantie voor kinderen die aangesloten zijn bij Gezinsbuddy en de Voedselbank.
 • In mei heeft https://dimitribalde.nl/ een barbecue ontworpen en geplaatst op Eiland van Hein. Een waar kunststuk met specifieke kenmerken met thema ”recreatie”. In samenwerking met Postcodeloterij Buurtfonds zal hier een openbare barbecue plaats gerealiseerd worden.

 • Vrienden van Hein uit Mijdrecht hebben een insectenhotel op Eiland van Hein gebouwd. Daarnaast hebben zij 100m2 groen geadopteerd en verzorgen de komende 5 jaar het onderhoud hieraan.

 • Demontage van het huidige toiletgebouw i.v.m. verbouwing
 • Bouwatch (camera’s) en bouwhekken geplaatst. Voor preventie en veiligheid.
 • In juni zijn vrijwilligers van start gegaan met de verkoop van ijs en drankjes. Een try out, maar met succes! De ”opbrengst” komt ten goede van Stichting van Hein.

 • Heiwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het nieuwe recreatiegebouw. De bouw houden we in eigen beheer. Met hulp van relaties en vrijwilligers hopen we volgend jaar open te kunnen.
Funderingswerken, aanleg van riolering, water en elektra

 • Reclameborden geplaatst met onze supporters daarop.

 • Op 4 september presenteerde JCS ART “The Island Tree Lights” op Eiland van Hein. Dit kunstproject is de gehele maand uitstekend te bewonderen (vooral ‘s avonds!) vanaf de Wilnisse Zuwe en de Ing. Enschedeweg te Wilnis.

Op de agenda:

 • Uitgraving t.b.v. natuurlijke waterberging (sloot)
 • Contact zoeken met lokale stichtingen en verenigingen
 • Nieuwe website Eiland van Hein lanceren (september) :
 • Recreatieplekken inrichten d.m.v. picknicktafels
 • Plaatsen van verkeers- en informatieborden
 • Ophogen van het terrein
 • Onderzoek naar een trailer parkeerplaats
 • Onderzoek naar camper standplaatsen op Eiland van Hein
 • Ontwikkeling van kano- en sup routes
 • In september is er een kunstproject op Eiland van Hein: ‘The island tree lights’ by JCS art.
 • Barbecue event voor Heins vrijwilligers
 • Onderhoud uitvoeren volgens het meerjaren-onderhoudsplan
 • Oprichten van het “Huis van Hein”. In dit recreatiegebouw komen sanitaire voorzieningen, kleed-, en lockerruimten en een uitgiftepunt voor kleinschalige horeca. Het pand had aanvankelijk een verdieping met een karakteristiek puntdak maar dit plan is helaas niet goedgekeurd.
 • Installatie van PV panelen (2022)

Het meeste werk wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Zij zijn nu al onmisbaar voor Hein. Helden van Hein, enorm bedankt!

Het oude toiletgebouw was door vandalisme rijp voor sloop

Kan of wil je ook iets betekenen voor Eiland van Hein? Neem dan contact op met hans@eilandvanhein.nl Leuk!

facebook-logo-png-symbol-8 – Samen Voor Morgen