Ontwikkeling van Hein

Ontwikkeling van Hein

Volg hier het laatste nieuws

Nadat het recreatieterrein Heinoomsvaart in december 2017 in particulier bezit is gekomen hebben ondernemers in december 2019 hun krachten gebundeld om de potentie die dit recreatie eiland heeft betekenis te geven. In 2020 is Eiland van Hein geboren!
De ontwikkelingen en projecten die dankzij vrijwilligers tot stand zijn gekomen:

2021

Januari - maart '21 

 • Bestuur geformeerd en Stichting van Hein opgericht door notaris
 • Beleidsplan 2021 – 2025 opgesteld
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Logo Stichting van Hein ontworpen
 • Uitbaggeren van de sloten rondom het eiland
 • Vervangen van bevroren waterleidingen, afvoer en wc pot
 • ''De Buurvrouw'' organiseerde een Valentine on the road tour by car. Eiland van Hein was hier een onderdeel van
 • Vrijwilligersdag bij Hein, onderhoud aan het groen en terrein
 • Samenwerking aangegaan met Ravotten in de Polder.

April - juni '21

 • Aanleg van een mini-strandje voor de kinderactiviteiten
 • Gesprekken gevoerd met jobcoaches en cultuurconsulent van de Ronde Venen
 • Demonstratie op Eiland van Hein van Reykja over een ijsbad therapie was een 1 april grap
 • Na bijna 2 jaar onderzoek en overleg -> VERGUNNING VERLEEND voor Huis van Hein!
 • Paaseieren zoeken met kinderen op Eiland van Hein
 • Frezen van oude boomstronken door middel van stobbenfrees
 • Max-van-Dijk.nl en Albert-van-Dijk.nl hebben een grote picknicktafel gesponsord voor Eiland van Hein!
 • Plaatsen van 3 vlaggenmasten met gemeentelijke vlag De Ronde Venen, Eiland van Hein en Ravotten in de Polder
Vlaggen bij Hein
Vlaggenmasten plaatsen

Installatie van de vlaggenmasten

 • Plaatsen van een indianentent / wigwam. Kinderen kunnen hier meer leren over de First Nations van Noord Amerika. De tent is niet openbaar toegankelijk maar te boeken als kinderactiviteit bij Ravotten in de Polder.
 • Eiland van Hein organiseerde in samenwerking met Ravotten in de Polder een activiteitenmiddag in de mei vakantie voor kinderen die aangesloten zijn bij Gezinsbuddy en de Voedselbank.
 • In mei heeft https://dimitribalde.nl/ een barbecue ontworpen en geplaatst op Eiland van Hein. Een waar kunststuk met specifieke kenmerken met thema ”recreatie”. In samenwerking met Postcodeloterij Buurtfonds zal hier een openbare barbecue plaats gerealiseerd worden.
 • Faciliteren van een deel van het terrein voor een ademcoach, ondernemerscoach en familiedagen die een natuurgebied zochten
 • Vrienden van Hein uit Mijdrecht hebben een insectenhotel op Eiland van Hein gebouwd. Daarnaast hebben zij 100m2 groen geadopteerd en verzorgen de komende 5 jaar het onderhoud hieraan.
Insectenhotel
 • Demontage van het huidige toiletgebouw i.v.m. verbouwing
 • Bouwatch (camera’s) en bouwhekken geplaatst. Voor preventie en veiligheid.
 • In juni zijn vrijwilligers van start gegaan met de verkoop van ijs en drankjes vanuit een gehuurde foodtruck. Een try out, maar met succes! De ”opbrengst” komt ten goede aan Stichting van Hein.
 • Heiwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het nieuwe recreatiegebouw. De bouw houden we in eigen beheer. Met hulp van relaties en vrijwilligers hopen we volgend jaar maart open te gaan
Heiwerk
 • Twee reclameborden geplaatst met onze supporters daarop, een derde volgt.
Supporters

Juli - september '21

 • Fundering- riolering- en infra werkzaamheden uitgevoerd
 • In september presenteerde JCS ART “The Island Tree Lights” op Eiland van Hein. Dit kunstproject is 's avonds uitstekend te bewonderen vanaf Wilnisse Zuwe en Ing. Enschedeweg te Wilnis
 • Eind september is MGK Bouw gestart met de bouw van het Huis van Hein
  Extra beveiligingsmaatregelen getroffen op het terrein
 • Het terrein word dagelijks afgesloten en geopend in de morgen
 • Installatie van een loopbrug naar het terras door Catsburg metaalconstructies Waverveen. Installatie van steenschotten door vrijwilligers
 • Uitgraven van een sloot t.b.v. hemelwaterberging Huis van Hein (Max van Dijk infra) inclusief ondergrondse verbinding met andere sloot
 • Aanleg van een terras aan het water met een barbecue plaats
 • Ontwikkelingsplannen uitgewerkt voor perceel 360 aan de andere zijde van de Bovendijk.
 • Deelname aan geocaching. Een wereldwijd spel waar men op zoek gaat naar een verstopplaats.
 • Afscheid genomen van de foodtruck. Het was leuk om d.m.v. ijsverkoop met de buurt in gesprek te komen
 • EHBO cursus gevolgd door Brenda
 • Installatie van water- en afvoerleidingen in het Huis van Hein door Rob van Weldam
 • Ontwikkelingsplannen uitgewerkt voor een nieuw voetpad in het Wilnis buitengebied
 • Tweede onderzoek naar ophoging van het parkeerterrein en toegangswegen

Oktober - december '21

 • Verbreding van een bestaande sloot t.b.v. ligplaats verhuur boten
 • Installatie van een invaliden oprit naar Het Huis van Hein
 • Picknicktafel met eigen logo ontworpen van staal. Prototype aangevraagd
 • Nieuwe website gelanceerd met reserveringssysteem. Dank aan TVV WebDesigners
 • Huis van Hein krijgt een gezicht
 • Luifelverlichting en 8 camera's aangebracht, 24/7 toezicht
 • Samenwerking aangegaan met Bob on Board voor sloepverhuur. Bobonboard.nl is een begrip in Kaag en Braassum. Eiland van Hein heeft twee 6-persoons sloepjes aangeschaft
 • Drainage aangelegd rond het nieuwe terras
 • Samenwerking met een sub verhuurpartij mislukt
 • Samenwerking aangegaan met een koffie leverancier
 • Ontwerp ''menukaart'' Heins kiosk. Frituur uitgesteld naar 2023
 • Toiletten en invalidentoilet geinstalleerd, schilderwerkzaamheden gestart door vrijwilligers
 • Interview met Eiland van Hein bij Cultuurcafé De Ronde Venen
 • Groencertificaat ontvangen voor ''duurzame onderneming Stichting van Hein'' van Engie
 • AED aangeschaft
 • Het recreatieterrein is nauwelijks nog toegankelijk door wateroverlast
 • Reiniging van het terras gesponsord door ReZa Diensten en vrijwilligers
 • Schaftkeet/ toiletwagen afgekoppeld en afgevoerd door vrijwilligers
 • Keuken werkbanken in Heins kiosk geinstalleerd door vrijwilligers
 • Nieuwsbrief onder de buren verspreid
 • Provincie Utrecht heeft Eiland van Hein betrokken bij een kanoroute in de polder. Start en eindpunt is Eiland van Hein.
 • Het afgelopen jaar waren de kinderactiviteiten van Ravotten in de Polder een groot succes op Eiland van Hein. Er vonden maar liefst 194 kinderactiviteiten plaats waarvoor we meer dan 3000 kinderen mochten verwelkomen. Richard bedankt!

 

Huis van Hein
Stichting van Hein
Takken en dode bomen door de versnipperaar

Takken en dode bomen door de versnipperaar

Bomendag

Boven: Een aantal vrijwilligers steekt de handen uit de mouwen ondanks zeer slecht weer

Ministrandje

Aanleg mini-strandje

Picknicktafel

Picknicktafel aangeboden door max-van-dijk.nl

Indianentent
Ravotten Voedselbank
BBQ
IJswagen van Hein
Heiwerk
Island Tree Lights

Island Tree Lights

Start bouw
Huis van Hein
Huis van Hein
Huis van Hein

2020

In 2020 hebben vrijwilligers enorm hard gewerkt ter verbetering van de veiligheid en natuur op het eiland.

Januari - april '20

 • Januari 2020 start renovatie recreatieterrein. Stroom aangelegd in toiletgebouwtje.
 • Installatie van 7 IP camera’s (24/7 opname). Bezoekers worden aangesproken op ongewenst gedrag
 • Renovatie van het toiletgebouw, plaatsen van een nieuwe deur, sloten en schilderwerk
 • Plaatsing van een bouw/ schaft keet incl. aanleg van water-, elektra- en afvoerleidingen
 • Ontwerpen en plaatsen van een vrolijk recreatiespandoek ontworpen door een vriend van Hein
 • Herstel van de boothelling noodzakelijk door vandalisme
 • Het plaatsen van twee slagbomen op het terrein van circulair materiaal
 • Wekelijks afvoeren van gedumpt afval waaronder verfblikken en een wasmachine (!)
 • Het plaatsen van een tijdelijke afscheiding tussen openbaar en privé terrein (d.m.v. houten hekwerk)
Lantaarnpaal

Mei - augustus '20 

 • Het ”Huis van Hein” ontworpen met medewerking van een architect
 • Bouwplan planologisch laten toetsen, getoetst aan bouwbesluit, bouwverordening en het welstandsbeleid van De Ronde Venen
 • Installatie van een “lantaarnpaal” met boomhout van Hein
 • Omgevingsvergunning aangevraagd voor vergroten van het bestaande toiletgebouw -> Ontwerp Huis van Hein afgekeurd
 • Businessplan Eiland van Hein opgesteld
 • Brenda heeft zich aangesloten bij Team Hein. Zij zal de beheerder van het Eiland worden
 • Deel van het terrein beschikbaar gesteld aan families voor een visdag en reunie
 • Plaatsen van een toegangshek (zie ook: Damhekken Groot Wilnis-Vinkeveen) inclusief ”Bij Hein” benaming
Bij Hein hek
 • Installatie van een wc (voor vrijwilligers van Hein)
 • Onderhoud aan het groen met veel complimenten van recreanten
 • Elektra, waterleiding en riolering gerepareerd/ aangelegd
 • Een kapotte duiker (watergang) vervangen
 • Aanleg van een weg t.b.v. transportdoeleinden
 • Nieuw ontwerp Huis van Hein ingediend
 • Status aanvraag vergunning -> Onvolledig
 • Ecologisch,- bodemonderzoek (NEN5725) en quickscan Wet Natuurbescherming uitgevoerd ten behoeve van de omgevingsvergunning aanvraag

September - december '20

 • Plaatsing van een informatie vitrine met boomhout van Hein
 • Onderzoek naar bootjes-, sups- en fietsverhuur. Onderzoek naar partners
 • Status aanvraag vergunning -> Schriftelijke toelichting gevraagd
 • Omgevingsvergunning -> AFGEWEZEN, definitief
 • Twee picknicktafels van boomstammen van Hein gemaakt
 • Vooroverleg met Gemeente De Ronde Venen gevoerd, voorbereiding op nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
 • Verschillende bezoeken aan recreatieplaatsen en TOP’s in Midden-Nederland gebracht. Kennis gemaakt met collega’s
 • Bovenwettelijk advies ontvangen van Veiligheidsregio Utrecht, ontvankelijkheid getoetst d.m.v. het MOR
 • Omwonenden, bedrijven en collega’s in de omgeving bezocht of aangeschreven
 • Logo en website Eiland van Hein ontworpen
 • Rondleiding gegeven aan wethouder drs. Alberta Schuurs en Tamara Hooijman (recreatie) van Gemeente De Ronde Venen gegeven op Eiland van Hein
 • Nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. -> In behandeling
 • Eventuele partners haken af doordat er geen vergunning wordt verleend
 • Verwijderen van het riet langs de waterkant door een kraan
 • Entreebord geplaatst
Steiger
Poster
Hek
Weg aanleggen
Vitrine
Picknicktafel
Logo

Het groene ”blad” heeft de contouren van het eiland.

Bord toegang