Ontwikkeling van Hein 2020

Ontwikkeling van Hein - 2020

In 2020 hebben vrijwilligers enorm hard gewerkt ter verbetering van de veiligheid en natuur op het eiland.

← Terug naar 2022 en 2021

Januari - april '20

 • Januari 2020 start renovatie recreatieterrein. Stroom aangelegd in toiletgebouwtje.
 • Installatie van 7 IP camera’s (24/7 opname). Bezoekers worden aangesproken op ongewenst gedrag
Vervallen toiletgebouw
 • Renovatie van het oude toiletgebouw, plaatsen van een nieuwe deur, sloten en schilderwerk
 • Plaatsing van een bouw/ schaft keet incl. aanleg van water-, elektra- en afvoerleidingen
 • Ontwerpen en plaatsen van een vrolijk recreatiespandoek ontworpen door een vriend van Hein
Poster
 • Herstel van de boothelling noodzakelijk door vandalisme
 • Het plaatsen van twee slagbomen op het terrein van circulair materiaal
Steiger
 • Wekelijks afvoeren van gedumpt afval waaronder verfblikken en een wasmachine (!)
 • Het plaatsen van een tijdelijke afscheiding tussen openbaar en privé terrein (d.m.v. houten hekwerk)
Hek
Lantaarnpaal

Mei - augustus '20 

 • Het ”Huis van Hein” ontworpen met medewerking van een architect
 • Bouwplan planologisch laten toetsen, getoetst aan bouwbesluit, bouwverordening en het welstandsbeleid van De Ronde Venen
 • Installatie van een “lantaarnpaal” met boomhout van Hein
 • Omgevingsvergunning aangevraagd voor vergroten van het bestaande toiletgebouw -> Ontwerp Huis van Hein afgekeurd
 • Businessplan Eiland van Hein opgesteld
 • Brenda heeft zich aangesloten bij Team Hein. Zij zal de beheerder van het Eiland worden
 • Deel van het terrein beschikbaar gesteld aan families voor een visdag en reunie
 • Plaatsen van een toegangshek (zie ook: Damhekken Groot Wilnis-Vinkeveen) inclusief ”Bij Hein” benaming
Bij Hein hek
 • Installatie van een wc (voor vrijwilligers van Hein)
 • Onderhoud aan het groen met veel complimenten van recreanten
 • Elektra, waterleiding en riolering gerepareerd/ aangelegd
 • Een kapotte duiker (watergang) vervangen
 • Aanleg van een weg t.b.v. transportdoeleinden
 • Nieuw ontwerp Huis van Hein ingediend
 • Status aanvraag vergunning -> Onvolledig
 • Ecologisch,- bodemonderzoek (NEN5725) en quickscan Wet Natuurbescherming uitgevoerd ten behoeve van de omgevingsvergunning aanvraag

September - december '20

 • Plaatsing van een informatie vitrine met boomhout van Hein
 • Onderzoek naar bootjes-, sups- en fietsverhuur. Onderzoek naar partners
 • Status aanvraag vergunning -> Schriftelijke toelichting gevraagd
 • Omgevingsvergunning -> AFGEWEZEN, definitief
 • Twee picknicktafels van boomstammen van Hein gemaakt
 • Vooroverleg met Gemeente De Ronde Venen gevoerd, voorbereiding op nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
 • Verschillende bezoeken aan recreatieplaatsen en TOP’s in Midden-Nederland gebracht. Kennis gemaakt met collega’s
 • Bovenwettelijk advies ontvangen van Veiligheidsregio Utrecht, ontvankelijkheid getoetst d.m.v. het MOR
 • Omwonenden, bedrijven en collega’s in de omgeving bezocht of aangeschreven
 • Logo en website Eiland van Hein ontworpen
 • Rondleiding gegeven aan wethouder drs. Alberta Schuurs en Tamara Hooijman (recreatie) van Gemeente De Ronde Venen gegeven op Eiland van Hein
 • Nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. -> In behandeling
 • Eventuele partners haken af doordat er geen vergunning wordt verleend
 • Verwijderen van het riet langs de waterkant door een kraan
 • Entreebord geplaatst
Weg aanleggen
Vitrine
Picknicktafel
Logo

Het groene ”blad” heeft de contouren van het eiland.

Bord toegang