Heins Speeltuin

Heins Speeltuin

Waarom Heins Speeltuin?

Wij willen dat kinderen weer buiten gaan spelen! Er zijn in Nederland 300.000 kinderen die nooit buitenspelen, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. We verliezen een generatie aan 'binnenzitten'.
Heins Speeltuin is openbaar en gratis toegankelijk. 

Voor alle kinderen

Heins Speeltuin (220m2) op Eiland van Hein is een inclusieve speelplaats voor ALLE kinderen van 2 tot 14 jaar. De eerste speeltuin in De Ronde Venen die ook voor kinderen met een beperking geschikt is. 
Er is een groot en uitdagend speeltoestel om te klimmen, klauteren en glijden, een draaicarrousel dat ook voor een rolstoel toegankelijk is. Een 3-voudige schommel met vogelnestzitting voor kinderen met een beperking. Een duikelrek voor 2 personen en een levensgroot boter, kaas en eieren spel.
Er is een invalidenparkeerplaats naast de speeltuin.

Heins Speeltuin

Samenspeelcultuur

Op Eiland van Hein introduceren wij de samenspeelcultuur. Samen spelen is een belangrijke manier om kinderen met- en zonder beperking, arm of rijk en van verschillende afkomst elkaar te laten ontmoeten en te leren kennen. Geen kind wil eenzaam of anders zijn. 

In het voorjaar van 2024 zal Stichting van Hein de 1e Samenspeeldag organiseren.

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 20:00 uur
Gesloten bij zonsondergang

Stichting van Hein is aangesloten bij brancheorganisatie LOS. Zij staan voor buitenspelen, vrije tijd en natuur.

Samenspeelcultuur

Huisregels

Huisregels

Dit initiatief van Stichting van Hein is tot stand gekomen dankzij:

Samenspeelfonds
Provincie Utrecht

Gedragscode

1. Stichting van Hein wil opkomen voor de rechten van elk kind en vindt het voorkomen van ongewenst gedrag zoals discriminatie of grensoverschrijdend gedrag van groot belang. 

 • Stichting van Hein onderschrijft de rechten van het kind zoals opgenomen in VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-verdrag handicap. 
 • Alle kinderen worden gelijkwaardig behandeld. Er vindt geen voorkeursbehandeling plaats. Elke vorm van discriminatie is uitgesloten. 
 • Kinderen worden met respect behandeld. Zij krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en datgene te doen waar zij plezier aan beleven. 
 • Er wordt gezorgd voor een omgeving en een sfeer waarbinnen kinderen met een beperking zich veilig en gerespecteerd voelen. 
 • Kinderen worden naar vermogen beschermd tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

2. Stichting van Hein houdt zich aan de geldende wettelijke (inspectie)kaders en richtlijnen vanuit de brancheorganisatie voor gehandicaptenzorg of onderwijs en draagt zorg voor een adequaat kwaliteits-, integriteits- en (sociaal) veiligheidsbeleid. 

3. Stichting van Hein draagt zorg voor bewustwording bij medewerkers en vrijwilligers voor integer handelen en het voorkomen van ongewenst gedrag

Heins speeltuin is mede tot stand gekomen door onze sponsors:

 • Smit Schoenen
 • Van der Wilt
 • MGK-Bouw
 • Sturmey Archer/ Sunrace
 • Holland Climate Group
 • Heatload Productions
 • Multifill
 • Knauf
 • Novum Nederland
 • ReZa Diensten
 • Schijf Groep
 • Ronde Venen Fonds

En hoofdsponsors:

 • Brouwer Transport en Logistiek
 • Feka ICT
 • PR Standbouw
 • Old Grand-Dad
 • Vrienden van Arie van Zuylen